Hrvatski English

Spider Grupa Logo@2x

Spider grupa d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Petra Preradovića 183
33405, Pitomača, Hrvatska
OIB: 59105802723
MB: 2714485
Ž/R – 2402006-1100588282
IBAN – HR1824020061100588282.
SWIFT – ESBCHR22
Tel – 00385 (0) 33 783 879
Fax – 00385 (0) 33 783 767
info@spidergrupa.hr
www.spidergrupa.hr

Zaštita osobnih podataka
Zvonimir Bartolić
Tel – 00385 (0) 33 783 879
Fax – 00385 (0) 33 783 767
Email zvonimir@spidergrupa.hr

Trgovački sud u Bjelovaru, Rješenje Tt-10/1996-2 pod MBS: 010079906 Temeljni kapital 13.810.000,00 kn uplaćen u cijelosti Račun: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka
Članovi uprave...