Hrvatski English

Spider Grupa Logo@2x

Spider grupa d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge

Petra Preradovića 183
33405, Pitomača, Hrvatska

OIB: 59105802723
MB: 2714485

Ž/R – 2402006-1100588282
IBAN – HR1824020061100588282.
SWIFT – ESBCHR22

Tel – 00385 (0) 33 783 879
Fax – 00385 (0) 33 783 767

info@spidergrupa.hr
www.spidergrupa.hr

Trgovački sud u Bjelovaru, Rješenje Tt-10/1996-2 pod MBS: 010079906 Temeljni kapital 13.810.000,00 kn uplaćen u cijelosti Račun: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka
Članovi uprave...