Uvjeti korištenja

Kao vlasnik internet stranice www.spidergrupa.hr i pripadajućih domena, ove opće uvjete korištenja propisuje Spider grupa d.o.o., Petra Preradovića 183, 33405 Pitomača. Posjetitelj internet stranica www.spidergrupa.hr (u daljnjem tekstu: Stranica) je svaka osoba, koja pristupi internet domenama koje su vezane uz sadržaj postavljen na Internet stranici www.spidergrupa.hr i pregledava sadržaj na istoj, u isto vrijeme prihvaćajući time ove opće uvjete korištenja.

Uvjeti korištenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika Stranica i njenih usluga sastavljeni su s ciljem zaštite posjetitelja i ostalih korisnika Interneta od uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti. Na sve međusobne odnose između Stranica i posjetitelja koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući važeći pravilnici i zakoni Republike Hrvatske. Slijedeći uvjete korištenja posjetitelj osigurava sebi i drugim posjetiteljima ugodnije i produktivnije korištenje Stranica.

1. Opći uvjeti korištenja

1.1. Posjetitelj koristi sadržaj Stranica i Internet isključivo na svoj rizik. Spider grupa d.o.o. ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje posjetitelj pretrpi korištenjem sadržaja Stranica.

1.2. Internet je međunarodna računalna mreža koju Spider grupa d.o.o. direktno ne kontrolira već je na nju samo vezana te zbog toga ne može garantirati dostupnost usluge koje direktno ne kontrolira.

2. Sadržaj komunikacija(informacije i podaci kojima korisnik pristupa)

2.1. Stranica pruža pristup do podataka smještenih na serverima ili dobavljenih preko dobavljača Internet usluga. Posjetitelj snosi odgovornost za od strane posjetitelja pružene podatke i podliježe rizicima koji su vezani za sadržaj, točnost ili korisnost istih podataka dobavljivih s Interneta ili Stranica.

2.2. Posjetitelj se slaže da Spider grupa d.o.o. zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim uslugama ukoliko posjetitelj koristi sadržaj na zakonom nedozvoljene načine. Posjetitelj se slaže da Spider grupa d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja usluga zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja. Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja Stranica pored ostalog smatra se osobito:

a. Nezakoniti sadržaj – Posjetitelj ne smije objavljivati ili prenositi podatke koje krše postojeće pravne propise.

b. Neistinite informacije – Posjetitelj se slaže da neće objavljivati ili prenositi podatke za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim posjetiteljima.

c. Neistinito oglašavanje – Posjetitelj ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Posjetitelj se slaže da neće drugim posjetiteljima i ostalim korisnicima Interneta ili korisnicima mobilnih uređaja slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.

d. Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih sadržaja – Posjetitelj ne smije objavljivati osobne i tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta. Posjetitelj se slaže da neće objavljivati, slati ili prenositi vrijeđajuće sadržaje.

e. Lažno predstavljanje – Posjetitelj se obvezuje da se neće lažno predstavljati pri korištenju Stranica.

f. Lančana pisma – Posjetitelj se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama.

g. Neprikladni sadržaji – Posjetitelj se obvezuje da neće objavljivati sadržaje za na to neprikladnim mjestima i u neprikladnim formama.

2.3. Posjetitelj se obvezuje da neće koristiti servise i servere koji bi mogao na bilo koji način ugroziti njihov normalan rad.

2.4. Spider grupa d.o.o. ima pravo, u slučaju sumnje na zloupotrebu, kontrolirati sadržaj koji korisnici postavljaju na njegove servere. Spider grupa d.o.o. može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima korištenja.

2.5. Spider grupa d.o.o. ima pravo distribuirati registriranim posjetiteljima informativne poruke e-mailom, SMS-om ili pisanim putem kojima obavještava svoje registrirane posjetitelje o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanih za korištenje Stranica.

3. Vrijednosni sadržaji i ostala prava

3.1. Posjetitelj pristaje da ukoliko unosi putem sučelja, te iz vlastitih namjera podatak koji ima vrijednost da će unesene podatke isključivo koristiti sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske.

4. Prekid korištenja servisa

4.1. Spider grupa d.o.o. će prekinuti pravo posjetitelja na korištenje usluga Stranica bez obavijesti samo ukoliko se posjetitelj ne pridržava ovih Općih uvjeta korištenja.

4.2. U drugim slučajevima, uz obavijest i objašnjenje posjetiteljima, Spider grupa d.o.o. ima pravo posjetitelju prekinuti korištenje usluga Stranica.

4.3. Spider grupa d.o.o. će pod jednakim uvjetima svojim korisnicima pružiti neometan i slobodan pristup uslugama Stranica.

4.3. Spider grupa d.o.o. ima pravo zatražiti od korisnika nadoknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem usluga internet Stranica

5. Zaštita privatnosti

5.1. Spider grupa d.o.o. jamči svojim posjetiteljima da podatke koje prikupi prilikom posjeta stranicama neće davati, ustupati niti prodavati trećim osobama. Podaci koje posjetitelji ostavljaju na stranicama nisu osobni podaci posjetitelja, niti se odnose na ponašanje posjetitelja i kao takvi nisu dostupni nijednoj osobi izvan Spider grupa d.o.o.-a.

5.2. Spider grupa d.o.o. na Stranica donosi i linkove na vanjske stranice koje Spider grupa d.o.o. ne održava i koje nisu nastale u sklopu Stranica. U slučaju posjeta tim stranicama Spider grupa d.o.o. posjetiteljima ne može jamčiti zaštitu podataka jer Spider grupa d.o.o. ne održava te stranice i ne odgovara za njihov sadržaj.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Spider grupa prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, na način dobrog gospodarstvenika i transparentno sukladno pozitivnim propisima i u isto vrijeme koristeći primjerene te dostatne tehničke i organizacijske mjere usmjerene prema zaštiti osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.
Podatke prikupljene u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljati će se isključivo u nužnom opsegu te obrađivati na način koji je u skladu s tim opravdanim svrhama.
Spider grupa će nastojati prikupljati točne podatke koje će po potrebi ili zahtjevu ispitanika ispravljati, brisati ili ažurirati.
Prikupljeni podaci čuvati će se toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni i uvažavajući rokove u skladu sa važećim propisima.
Spider grupa će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:

Kada je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza

Kada je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka

Kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

Kada je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

Kada je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Društva ili povezanih društava

Spider grupa smatra da je važno naglasiti kako je zaštita osobnih podataka važna svim korisnicima i ispitanicima koji su u obuhvatu uključeni te iz toga opravdanog razloga se nabrajaju vrste osobnih podataka, upravljanje i opravdano korištenje istih

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci su informacije koje identificiraju posjetitelje i osobe u vezi sa Spider grupom direktno ili posredno, poput osobnog imena, e-maila, broja telefona, IP adrese ili poštanske adrese.
Društvo ne prikuplja osobne podatke ukoliko osoba to izričito ne zatraži i ne preda takve podatke (npr. uključivanjem u programe lojalnosti, prilikom prijave na elektronički newsletter, sudjelovanja u anketama, natječajima i nagradnim igrama, naručivanju uzoraka ili brošura, zamolbama za donacije te prilikom traženja informacija, prijave na natječaje za posao ili otvorene ponude kandidata za posao). Ova odredba se odnosi na sve Internet sadržaje koje priprema Spider grupa Pitomača sa povezanim društvima, a to uključuje i sve platforme ili direktno poslane poštanske pošiljke ili osobno predanu dokumentaciju.
Osobni podaci se pohranjuju, koriste ili prenose u opsegu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju (prethodno navedenom i kao primjere ističemo odgovore na upite, zahtjeve, rezultate selekcije, natječaja ili nagradnih igara, informiranje o proizvodima i uslugama). Spider grupa u pojedinim slučajevima mora prenijeti osobne podatke drugim tvrtkama unutar povezanih društava ili vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu. Pružatelji usluge mogu se angažirati u kontekstu usluga call centra, slanja robe, distribucije reklamnog materijala ili za organiziranje i provođenje nagradnih igara, selekcijskog postupka. Spider grupa traži od svih uključenih da se pridržavaju pravnih propisa, poštivanje smjernica i uputa, te usklađenost s internim pravilima o zaštiti osobnih podataka. Bilo kakav drugi prijenos osobnih podataka prethodno zahtjeva izričit pristanak ispitanika. Spider grupa odgovorno tvrdi da neće prodavati ili posuđivati osobne podatke trećoj strani izvan poslovnog sustava.
Spider grupa se obvezuje da će osobne podatke dostaviti nadležnom tijelu javne vlasti ukoliko to nalaže zakon ili drugi obvezujući propis u slučaju kada to Spider grupa mora učiniti prema valjanom nalogu izdanom od ovlaštene treće strane.

Korištenje Osobnih podataka u reklamne i marketinške svrhe

Kada ispitanik preda pristanak za korištenje vlastitih osobnih podataka u reklamne i marketinške svrhe, takvi podaci bit će pohranjeni i korišteni u te svrhe putem kanala za koji je ispitanik dao pristanak
Predani osobni podaci se mogu upotrijebiti prilikom stvaranja i održavanja korisničkog profila, kojim bi bilo osigurano individualno primanje reklama i promocija. Takvi prikupljeni osobni podaci će se po potrebi koristiti za analizu i poboljšanje efikasnosti internetskih usluga, oglašavanja, marketinga, istraživanja tržišta i prodajnih koraka.

Uklanjanje pristanka, Pravo na podatke

Pristanak na korištenje osobnih podataka koje je ispitanik predao samovoljno, svjesno i sa jasnom namjerom, u cijelosti ili dijelu se mogu ukloniti u bilo kojem trenutku. Po primitku zahtjeva za uklanjanje pristanka takvi podaci će biti izbrisani u primjerenom roku i o tome će ispitanik biti obaviješten. Ukoliko takvi podaci ne postoje niti su bili zadržani za prihvatljivu primjenu, ispitanik će o tome biti obaviješten u primjerenom roku. Zahtjev se upućuje na email adresu Službenika za zaštitu osobnih podatka, poštom na registriranu adresu sjedišta trgovačkog društva sa svim potrebnim sadržajem koji je ključan za obradu takvog Zahtjeva.

Djeca i maloljetnici

Spider grupa ne prikuplja podatke o djeci i maloljetnicima koji posjećuju Internet stranice koje uređuje Spider grupa Pitomača sa povezanim društivma. U slučaju da se pojavi osobni podatak o djeci i/ili maloljetnicima koji su preneseni prema Spider grupi bez pristanka njihovih roditelja i/ili zakonskog skrbnika – takvi podaci će biti trajno izbrisani u najkraćem mogućem roku – sve prema zakonskim odredbama, smjernicama roditelja i/ili skrbnika i tehničkim mogućnostima.
Sigurnost podataka
Spider grupa je prema dostupnim mogućnostima i nužnim potrebama uvela tehničke, pisane i organizacijske mjere kojima pokušava spriječiti gubitak, izmjenu, krađu ili pristup osobnim podacima ispitanika od neovlaštenih osoba, kompanija ili treće strane. 

Ažuriranje i izmjene

Spider grupa ističe pravo na izmjenu ili ažuriranja dijelova podataka u svakom trenutku i bez prethodne najave. Obavijesti o izmjenama će se objavljivati na Internet stranicama sa datumom kada je takva izmjena napravljena.

Ograničenje odgovornosti

Spider grupa ističe kako uz sve provedene tehničke, pisane i organizacijske mjere ne može jamčiti u potpunosti apsolutnu zaštitu prikupljenih osobnih podatka ispitanika i uvažavajući navedeno, ne preuzima djelomičnu ili potpunu odgovornost, po bilo kojoj osnovi, za slučajeve neovlaštenog pristupa, promjene ili otkrivanja prikupljenih osobnih podatka ispitanika. To posebno vrijedi za slučajeve koji su otkriveni slučajno, suprotno odredbama ovog navedenih pravila.

Pravila kolačića / cookies

Spider grupa Pitomača ističe kako je moguće da na računalo ili uređaj posjetitelja bude prenesen sadržaj koji se odnosi na unapređenje iskustva pregledavanja sadržaja i/ili tehničkih preduvjeta za korištenje Internet sadržaja koji posjetitelji pregledavaju prilikom posjeta Internet stranicama Spider grupe Pitomača sa povezanim društvima. Korisnik će biti obaviješten o takvom sadržaju te će se smatrati da je prihvatom istoga dao pristanak na preuzimanje takvog sadržaja, odnosno odbacivanjem prihvata mu neće biti zabranjen pristup sadržaju, a Spider grupa Pitomača ističe kako se u tom slučaju može prikazani sadržaj razlikovati u kvaliteti i obuhvatu od onoga što je prihvatom preuzimanja bilo namijenjeno i pripremljeno. Navedena tehnologija je uobičajena i ovisi o tehnološkom napretku te primjerenom korištenju na internetu. Spider grupa može koristiti usluge Google analytics-a kako bi prilagodila sadržaj i korištenje usluga na internetu, te ne odgovara za štetu nastalu korištenjem usluga trećih strana. Svi posjetitelji se mogu informirati o detaljima korištenja navedene tehnologije na način da u Internet pretraživač unesu pojam kolačića / cookies.

 

 

Siječanj, 2023