Processes

Procesi proizvodnje čajeva i proizvoda na bazi ljekovitog i aromatičnog bilja objedinjeni su u poslovnom sustavu Spider grupe Pitomača. 

Vlastiti uzgoj, nabava sirovina, prerada i proizvodnja – ključni su dijelovi jedinstvenog poslovnog procesa kojim se osigurava visoka kvaliteta gotovih proizvoda.

Processing of medicinal and aromatic herbs takes place in a modern processing plant. The production process is controlled at all stages of production. Production capacities allow for numerous options to adapt to customer needs. Product quality assurance and health safety of food products is guaranteed throughout all of the steps in the process of creating final products. Quality confirmation is guaranteed by international standards IFS FOOD, HACCP, EU ORGANIC, UEBT / RFA .